SFS 2015:843 Förordning om ändring i förordningen (1983:490) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter beträffande äktenskapsskillnader m.m.

150843.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.