SFS 2015:847 Förordning om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för år 2016

150847.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar
och vissa andra utlänningar för år 2016

1;

utfärdad den 3 december 2015.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Den ränta som ska betalas på lån till hemutrustning enligt 16 § första

stycket förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och
vissa andra utlänningar ska vara 2,35 procent för år 2016.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste förordning i ämnet 2014:1444.

SFS 2015:847

Utkom från trycket
den 15 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015