SFS 2015:854 Förordning om ändring i presstödsförordningen (1990:524)

150854.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.