SFS 2015:857 Förordning om ändring i förordningen (2007:1347) om statsbidrag vid vissa studier i samiska

150857.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1347) om
statsbidrag vid vissa studier i samiska;

utfärdad den 3 december 2015.

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (2007:1347) om statsbidrag

vid vissa studier i samiska ska ha följande lydelse.

5 §

1

Statsbidrag enligt denna förordning får användas för bidrag som läm-

nas till enskilda som i Sverige deltar i

1. kurs vid en sådan folkhögskola eller i en sådan studiecirkel som avses i

förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen,

2. kommunal vuxenutbildning, eller
3. kurs vid Samernas utbildningscentrum.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

AIDA HADZIALIC

Angela �st
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2012:103.

SFS 2015:857

Utkom från trycket
den 15 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015