SFS 2015:858 Förordning om ändring i förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken

150858.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:FOEFLC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:FOEFMD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:FOEFMD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:FOEFMD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:8px;font-family:FOEFLC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:FOEFLC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:FOEFLC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:FOEFMD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FOEFLC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:FOEFLC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:FOEFLC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2003:596) om bidrag <br/>f�r projektverksamhet inom den regionala <br/>tillv�xtpolitiken;</b></p> <p style="position:absolute;top:287px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 3 december 2015.</p> <p style="position:absolute;top:322px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 6 och 11 �� f�rordningen (2003:596) om bidrag</p> <p style="position:absolute;top:339px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">f�r projektverksamhet ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:374px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:372px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft14">1</p> <p style="position:absolute;top:374px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Ett projekt f�r inte avse �tg�rder som omfattas av st�d enligt f�r-</p> <p style="position:absolute;top:392px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">ordningen (2000:284) om st�d till kommersiell service, f�rordningen<br/>(2015:208) om statligt st�d till forskning och utveckling samt innovation, f�r-<br/>ordningen (2015:210) om statligt st�d f�r att regionalt fr�mja sm� och medel-<br/>stora f�retag, f�rordningen (2015:211) om statligt st�d till regionala investe-<br/>ringar, eller enligt motsvarande �ldre best�mmelser.</p> <p style="position:absolute;top:496px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:494px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft14">2</p> <p style="position:absolute;top:496px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft10">Bidraget ska betalas ut i efterhand efter redovisning av de faktiska</p> <p style="position:absolute;top:513px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">utgifterna f�r projektet. Inbetalningar till riskkapitalfonder, l�nefonder och<br/>garantifonder ska anses utg�ra faktiskt betalda utgifter.</p> <p style="position:absolute;top:548px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Trots det som s�gs i f�rsta stycket f�r bidrag som anv�nds f�r medfinan-</p> <p style="position:absolute;top:566px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">siering till projekt som redovisas enligt 2 kap. 18 � 6 f�rordningen<br/>(2014:1383) om f�rvaltning av EU:s strukturfonder redovisas och betalas ut<br/>enligt samma grunder som st�det enligt den f�rordningen.</p> <p style="position:absolute;top:618px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Beslutsfattaren f�r, om det finns s�rskilda sk�l och efter pr�vning av pro-</p> <p style="position:absolute;top:635px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">jektets ekonomiska b�rkraft, besluta om f�rskott p� st�det.</p> <p style="position:absolute;top:653px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">F�rskott enligt tredje stycket f�r l�mnas med h�gst h�lften av det beviljade</p> <p style="position:absolute;top:670px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">st�det, dock h�gst 400 000 kronor.</p> <p style="position:absolute;top:706px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 12 januari 2016.</p> <p style="position:absolute;top:741px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:776px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">MIKAEL DAMBERG</p> <p style="position:absolute;top:793px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft18">Maria Wetterling<br/>(N�ringsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste lydelse 2009:674.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2012:435.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2015:858</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 15 december 2015</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft20">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2015</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2003:596) om bidrag
f�r projektverksamhet inom den regionala
tillv�xtpolitiken;

utf�rdad den 3 december 2015.

Regeringen f�reskriver att 6 och 11 �� f�rordningen (2003:596) om bidrag

f�r projektverksamhet ska ha f�ljande lydelse.

6 �

1

Ett projekt f�r inte avse �tg�rder som omfattas av st�d enligt f�r-

ordningen (2000:284) om st�d till kommersiell service, f�rordningen
(2015:208) om statligt st�d till forskning och utveckling samt innovation, f�r-
ordningen (2015:210) om statligt st�d f�r att regionalt fr�mja sm� och medel-
stora f�retag, f�rordningen (2015:211) om statligt st�d till regionala investe-
ringar, eller enligt motsvarande �ldre best�mmelser.

11 �

2

Bidraget ska betalas ut i efterhand efter redovisning av de faktiska

utgifterna f�r projektet. Inbetalningar till riskkapitalfonder, l�nefonder och
garantifonder ska anses utg�ra faktiskt betalda utgifter.

Trots det som s�gs i f�rsta stycket f�r bidrag som anv�nds f�r medfinan-

siering till projekt som redovisas enligt 2 kap. 18 � 6 f�rordningen
(2014:1383) om f�rvaltning av EU:s strukturfonder redovisas och betalas ut
enligt samma grunder som st�det enligt den f�rordningen.

Beslutsfattaren f�r, om det finns s�rskilda sk�l och efter pr�vning av pro-

jektets ekonomiska b�rkraft, besluta om f�rskott p� st�det.

F�rskott enligt tredje stycket f�r l�mnas med h�gst h�lften av det beviljade

st�det, dock h�gst 400 000 kronor.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 12 januari 2016.

P� regeringens v�gnar

MIKAEL DAMBERG

Maria Wetterling
(N�ringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2009:674.

2 Senaste lydelse 2012:435.

SFS 2015:858

Utkom fr�n trycket
den 15 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

;