SFS 2015:803 Förordning om upphävande av förordningen (2011:683) om bidrag till internationella skolor

150803.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (2011:683) om
bidrag till internationella skolor;

utfärdad den 26 november 2015.

Regeringen föreskriver att förordningen (2011:683) om bidrag till interna-

tionella skolor ska upphöra att gälla vid utgången av december 2015.

På regeringens vägnar

GUSTAV FRIDOLIN

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2015:803

Utkom från trycket
den 8 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015