SFS 2015:864 Lag om ändring i lagen (1955:229) i anledning av Sveriges tillträde till 1948 års konvention rörande internationellt erkännande av rätt till luftfartyg

150864.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.