SFS 2015:869 Förordning om ikraftträdande av lagen (2015:860) om internationella säkerhetsrätter i lösa saker

150869.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av lagen (2015:860) om
internationella säkerhetsrätter i lösa saker;

utfärdad den 3 december 2015.

Regeringen föreskriver att lagen (2015:860) om internationella säkerhets-

rätter i lösa saker ska träda i kraft den 1 april 2016.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Amina Lundqvist
(Justitiedepartementet)

SFS 2015:869

Utkom från trycket
den 18 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015