SFS 2015:870 Förordning om ikraftträdande av lagen (2015:861) om ändring i utsökningsbalken

150870.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av lagen (2015:861) om ändring
i utsökningsbalken;

utfärdad den 3 december 2015.

Regeringen föreskriver att lagen (2015:861) om ändring i utsökningsbalken

ska träda i kraft den 1 april 2016.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

SFS 2015:870

Utkom från trycket
den 18 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015