SFS 2015:871 Förordning om ikraftträdande av lagen (2015:862) om ändring i lagen (1939:6) om frihet från kvarstad för vissa luftfartyg

150871.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.