SFS 2015:871 Förordning om ikraftträdande av lagen (2015:862) om ändring i lagen (1939:6) om frihet från kvarstad för vissa luftfartyg

150871.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av lagen (2015:862) om ändring
i lagen (1939:6) om frihet från kvarstad för vissa
luftfartyg;

utfärdad den 3 december 2015.

Regeringen föreskriver att lagen (2015:862) om ändring i lagen (1939:6)

om frihet från kvarstad för vissa luftfartyg ska träda i kraft den 1 april 2016.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)

SFS 2015:871

Utkom från trycket
den 18 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015