SFS 2015:873 Förordning om ikraftträdande av lagen (2015:864) om ändring i lagen (1955:229) i anledning av Sveriges tillträde till 1948 års konvention rörande internationellt erkännande av rätt till luftfartyg

150873.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av lagen (2015:864) om ändring
i lagen (1955:229) i anledning av Sveriges tillträde
till 1948 års konvention rörande internationellt
erkännande av rätt till luftfartyg;

utfärdad den 3 december 2015.

Regeringen föreskriver att lagen (2015:864) om ändring i lagen (1955:229)

i anledning av Sveriges tillträde till 1948 års konvention rörande internatio-
nellt erkännande av rätt till luftfartyg ska träda i kraft den 1 april 2016.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Amina Lundqvist
(Justitiedepartementet)

SFS 2015:873

Utkom från trycket
den 18 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015