SFS 2015:873 Förordning om ikraftträdande av lagen (2015:864) om ändring i lagen (1955:229) i anledning av Sveriges tillträde till 1948 års konvention rörande internationellt erkännande av rätt till luftfartyg

150873.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.