SFS 2015:874 Förordning om ikraftträdande av lagen (2015:865) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

150874.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av lagen (2015:865) om ändring
i förmånsrättslagen (1970:979);

utfärdad den 3 december 2015.

Regeringen föreskriver att lagen (2015:865) om ändring i förmånsrättsla-

gen (1970:979) ska träda i kraft den 1 april 2016.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

SFS 2015:874

Utkom från trycket
den 18 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015