SFS 2015:874 Förordning om ikraftträdande av lagen (2015:865) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

150874.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.