SFS 2015:875 Förordning om ikraftträdande av lagen (2015:866) om ändring i lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl.

150875.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av lagen (2015:866) om ändring
i lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan
näringsidkare m.fl.;

utfärdad den 3 december 2015.

Regeringen föreskriver att lagen (2015:866) om ändring i lagen (1978:599)

om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl. ska träda i kraft den 1 april
2016.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

SFS 2015:875

Utkom från trycket
den 18 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015