SFS 2015:876 Förordning om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

150876.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.