SFS 2015:878 Förordning om ikraftträdande av lagen (2015:867) om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion

150878.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av lagen (2015:867) om ändring
i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion;

utfärdad den 3 december 2015.

Regeringen föreskriver att lagen (2015:867) om ändring i lagen (1996:764)

om företagsrekonstruktion ska träda i kraft den 1 april 2016.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

SFS 2015:878

Utkom från trycket
den 18 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015