SFS 2015:880 Förordning om ikraftträdande av lagen (2015:868) om ändring i luftfartslagen (2010:500)

150880.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av lagen (2015:868) om ändring
i luftfartslagen (2010:500);

utfärdad den 3 december 2015.

Regeringen föreskriver att lagen (2015:868) om ändring i luftfartslagen

(2010:500) ska träda i kraft den 1 april 2016.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

SFS 2015:880

Utkom från trycket
den 18 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015