SFS 2015:881 Försäkringskassans föreskrifter om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag

150881.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Försäkringskassans föreskrifter
om procenttal för ändring av vissa
underhållsbidrag

1;

beslutade den 2 december 2015.

Försäkringskassan föreskriver med stöd av 1 § förordningen (1979:321)

om ändring av vissa underhållsbidrag att de underhållsbidrag som avses i la-
gen (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag inte ska ändras från och
med den 1 februari 2016.

FÖRSÄKRINGSKASSAN

ANN-MARIE BEGLER

Eva Nordqvist

1 Senaste författning i ämnet 2014:1362.

SFS 2015:881

Utkom från trycket
den 18 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015