SFS 2015:895 Förordning om ändring i mervärdesskatteförordningen (1994:223)

150895.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.