SFS 2015:897 Förordning om ändring i förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.

150897.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:FJNEBH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:FJNECI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:FJNECI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:FJNECI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:8px;font-family:FJNEBH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:FJNEBH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:FJNEBH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:FJNECI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FJNEBH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:FJNEBH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:FJNEBH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:FJNECI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:FJNEBH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FJNEBH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2002:1118) om statlig <br/>ers�ttning f�r asyls�kande m.fl.;</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 10 december 2015.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 5 � f�rordningen (2002:1118) om statlig ers�tt-</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ning f�r asyls�kande m.fl. ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:353px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft14">1</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">En kommun eller ett landsting har r�tt till ers�ttning f�r kostnader f�r</p> <p style="position:absolute;top:372px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">utbildning f�r barn till s�dana utl�nningar som avses i 1 � f�rsta stycket samt<br/>8 � andra och tredje styckena lagen (1994:137) om mottagande av asyl-<br/>s�kande m.fl. samt f�r barn som vistas h�r enligt ett beslut om tidsbegr�nsat<br/>uppeh�llstillst�nd enligt 5 kap. 15 � utl�nningslagen (2005:716). </p> <p style="position:absolute;top:442px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Ers�ttning f�r betalas f�r barn som vistas p� en mottagningsenhet eller i en</p> <p style="position:absolute;top:459px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">kommun och som enligt 29 kap. 2 � andra stycket 1 eller 2 skollagen<br/>(2010:800) ska anses som bosatta h�r vid till�mpningen av n�mnda lag och<br/>som d�rf�r har r�tt till utbildning i f�rskola enligt 8 kap. 4 � skollagen, f�r-<br/>skoleklass, grundskola, grunds�rskola, specialskola eller sameskola och,<br/>under de f�ruts�ttningar som anges i 29 kap. 3 � skollagen, gymnasieskola<br/>eller gymnasies�rskola. </p> <p style="position:absolute;top:564px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18">Ers�ttning enligt f�rsta och andra styckena betalas med <br/> 60 800 kronor per �r f�r ett barn i f�rskola enligt 8 kap. 4 � skollagen,<br/> 49 700 kronor per �r f�r en elev i f�rskoleklass, <br/> 97 500 kronor per �r f�r en elev i grundskola, grunds�rskola, specialskola</p> <p style="position:absolute;top:633px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">eller sameskola, och </p> <p style="position:absolute;top:651px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10"> 110 800 kronor per �r f�r en elev i gymnasieskola eller gymnasies�r-</p> <p style="position:absolute;top:668px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">skola. </p> <p style="position:absolute;top:685px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">F�r ett barn i f�rskola eller en elev som inte genomg�r utbildning under ett</p> <p style="position:absolute;top:703px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">helt �r betalas ers�ttning med ett belopp som f�r varje p�b�rjad fyraveckors-<br/>period utg�r en tiondel av det belopp som anges i tredje stycket. </p> <p style="position:absolute;top:737px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Efter s�rskild pr�vning f�r Migrationsverket betala ers�ttning till en kom-</p> <p style="position:absolute;top:755px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">mun eller ett landsting f�r extra kostnader f�r barn i f�rskola eller elever med<br/>behov av s�rskilt st�d och f�r andra extraordin�ra kostnader f�r utbildnings-<br/>verksamhet. </p> <p style="position:absolute;top:826px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18">1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2016.<br/>2. �ldre f�reskrifter g�ller fortfarande f�r s�dana kostnader f�r utbildning</p> <p style="position:absolute;top:861px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">som har uppkommit f�re ikrafttr�dandet.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste lydelse 2014:1403.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2015:897</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 18 december 2015</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2015:897</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:571px;white-space:nowrap" class="ft22">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2015</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">MORGAN JOHANSSON</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft23">Mattias Larsson<br/>(Justitiedepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2002:1118) om statlig
ers�ttning f�r asyls�kande m.fl.;

utf�rdad den 10 december 2015.

Regeringen f�reskriver att 5 � f�rordningen (2002:1118) om statlig ers�tt-

ning f�r asyls�kande m.fl. ska ha f�ljande lydelse.

5 �

1

En kommun eller ett landsting har r�tt till ers�ttning f�r kostnader f�r

utbildning f�r barn till s�dana utl�nningar som avses i 1 � f�rsta stycket samt
8 � andra och tredje styckena lagen (1994:137) om mottagande av asyl-
s�kande m.fl. samt f�r barn som vistas h�r enligt ett beslut om tidsbegr�nsat
uppeh�llstillst�nd enligt 5 kap. 15 � utl�nningslagen (2005:716).

Ers�ttning f�r betalas f�r barn som vistas p� en mottagningsenhet eller i en

kommun och som enligt 29 kap. 2 � andra stycket 1 eller 2 skollagen
(2010:800) ska anses som bosatta h�r vid till�mpningen av n�mnda lag och
som d�rf�r har r�tt till utbildning i f�rskola enligt 8 kap. 4 � skollagen, f�r-
skoleklass, grundskola, grunds�rskola, specialskola eller sameskola och,
under de f�ruts�ttningar som anges i 29 kap. 3 � skollagen, gymnasieskola
eller gymnasies�rskola.

Ers�ttning enligt f�rsta och andra styckena betalas med
 60 800 kronor per �r f�r ett barn i f�rskola enligt 8 kap. 4 � skollagen,
 49 700 kronor per �r f�r en elev i f�rskoleklass,
 97 500 kronor per �r f�r en elev i grundskola, grunds�rskola, specialskola

eller sameskola, och

 110 800 kronor per �r f�r en elev i gymnasieskola eller gymnasies�r-

skola.

F�r ett barn i f�rskola eller en elev som inte genomg�r utbildning under ett

helt �r betalas ers�ttning med ett belopp som f�r varje p�b�rjad fyraveckors-
period utg�r en tiondel av det belopp som anges i tredje stycket.

Efter s�rskild pr�vning f�r Migrationsverket betala ers�ttning till en kom-

mun eller ett landsting f�r extra kostnader f�r barn i f�rskola eller elever med
behov av s�rskilt st�d och f�r andra extraordin�ra kostnader f�r utbildnings-
verksamhet.

1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2016.
2. �ldre f�reskrifter g�ller fortfarande f�r s�dana kostnader f�r utbildning

som har uppkommit f�re ikrafttr�dandet.

1 Senaste lydelse 2014:1403.

SFS 2015:897

Utkom fr�n trycket
den 18 december 2015

background image

2

SFS 2015:897

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

P� regeringens v�gnar

MORGAN JOHANSSON

Mattias Larsson
(Justitiedepartementet)

;