SFS 2015:898 Lag om behandling av personuppgifter i Skatteverkets äktenskapsregister- och bouppteckningsverksamheter

150898.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.