SFS 2015:914 Förordning om ändring i förordningen (2007:780) med instruktion för Skatteverket

150914.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:JMILCH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:JMILCI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:JMILCI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:JMILCI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:8px;font-family:JMILCH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:JMILCH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:JMILCH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:JMILCI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:JMILCH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:JMILCH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:JMILCH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2007:780) med <br/>instruktion f�r Skatteverket;</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 10 december 2015.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 1 � f�rordningen (2007:780) med instruktion f�r</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">Skatteverket ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:355px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:353px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft14">1</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Om inte n�got annat f�reskrivs ansvarar Skatteverket f�r fr�gor om</p> <p style="position:absolute;top:372px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18">1. skatter, <br/>2. socialavgifter, <br/>3. v�gavgift f�r vissa tyngre fordon, <br/>4. merv�rdesskattebaserad avgift till EU-budgeten, <br/>5. fastighetstaxering, <br/>6. folkbokf�ring, <br/>7. registrering av bouppteckningar och handl�ggning av �renden enligt</p> <p style="position:absolute;top:494px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">16 kap. �rvdabalken, </p> <p style="position:absolute;top:511px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">8. brottsutredningar enligt lagen (1997:1024) om Skatteverkets medverkan</p> <p style="position:absolute;top:529px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">i brottsutredningar, </p> <p style="position:absolute;top:546px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">9. borgen�rsuppgifter m.m. enligt lagen (2007:324) om Skatteverkets han-</p> <p style="position:absolute;top:564px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">tering av vissa borgen�rsuppgifter, </p> <p style="position:absolute;top:581px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">10. utf�rdande m.m. av identitetskort enligt lagen (2015:899) om identitets-</p> <p style="position:absolute;top:598px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">kort f�r folkbokf�rda i Sverige, </p> <p style="position:absolute;top:616px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18">11. registrerings�renden enligt 16 kap. �ktenskapsbalken, och <br/>12. �ktenskapsregistret.<br/>Skatteverket �r dessutom f�rvaltningsmyndighet f�r fr�gor om pensions-</p> <p style="position:absolute;top:668px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">grundande inkomst.</p> <p style="position:absolute;top:685px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Skatteverket ska ut�va marknadskontroll �ver varor som gjorts tillg�ngliga</p> <p style="position:absolute;top:703px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">p� marknaden och som faller inom myndighetens ansvarsomr�de i syfte att<br/>s�kerst�lla att dessa varor uppfyller g�llande krav.</p> <p style="position:absolute;top:756px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2016.</p> <p style="position:absolute;top:791px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:826px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">MAGDALENA ANDERSSON</p> <p style="position:absolute;top:843px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft18">Fredrik L�fstedt<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste lydelse 2011:991. </p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2015:914</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 18 december 2015</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft20">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2015</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2007:780) med
instruktion f�r Skatteverket;

utf�rdad den 10 december 2015.

Regeringen f�reskriver att 1 � f�rordningen (2007:780) med instruktion f�r

Skatteverket ska ha f�ljande lydelse.

1 �

1

Om inte n�got annat f�reskrivs ansvarar Skatteverket f�r fr�gor om

1. skatter,
2. socialavgifter,
3. v�gavgift f�r vissa tyngre fordon,
4. merv�rdesskattebaserad avgift till EU-budgeten,
5. fastighetstaxering,
6. folkbokf�ring,
7. registrering av bouppteckningar och handl�ggning av �renden enligt

16 kap. �rvdabalken,

8. brottsutredningar enligt lagen (1997:1024) om Skatteverkets medverkan

i brottsutredningar,

9. borgen�rsuppgifter m.m. enligt lagen (2007:324) om Skatteverkets han-

tering av vissa borgen�rsuppgifter,

10. utf�rdande m.m. av identitetskort enligt lagen (2015:899) om identitets-

kort f�r folkbokf�rda i Sverige,

11. registrerings�renden enligt 16 kap. �ktenskapsbalken, och
12. �ktenskapsregistret.
Skatteverket �r dessutom f�rvaltningsmyndighet f�r fr�gor om pensions-

grundande inkomst.

Skatteverket ska ut�va marknadskontroll �ver varor som gjorts tillg�ngliga

p� marknaden och som faller inom myndighetens ansvarsomr�de i syfte att
s�kerst�lla att dessa varor uppfyller g�llande krav.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2016.

P� regeringens v�gnar

MAGDALENA ANDERSSON

Fredrik L�fstedt
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2011:991.

SFS 2015:914

Utkom fr�n trycket
den 18 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

;