SFS 2015:917 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

150917.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.