SFS 2015:928 Förordning om ändring i förordningen (2009:315) om samtjänst vid medborgarkontor

150928.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:CHJJKB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:CHJJKC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:CHJJKC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:CHJJKC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:8px;font-family:CHJJKB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:CHJJKB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:CHJJKB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:CHJJKC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CHJJKB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:CHJJKB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:CHJJKB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2009:315) om <br/>samtj�nst vid medborgarkontor;</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 10 december 2015.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 3 � f�rordningen (2009:315) om samtj�nst vid</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">medborgarkontor ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:353px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft14">1</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">En arbets- eller uppdragstagare som omfattas av ett s�rskilt avtal enligt</p> <p style="position:absolute;top:372px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">5 � lagen (2004:543) om samtj�nst vid medborgarkontor f�r i respektive stat-<br/>lig myndighets namn</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. i enklare fall besluta i �renden om �ldref�rs�rjningsst�d eller bostads-</p> <p style="position:absolute;top:424px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">till�gg enligt socialf�rs�kringsbalken,</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. i enklare fall besluta i �renden om resebidrag i form av ers�ttning f�r</p> <p style="position:absolute;top:459px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">resa och logi enligt f�rordningen (2015:500) om resebidrag, och</p> <p style="position:absolute;top:476px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">3. i enklare fall besluta i �renden om utf�rdande av identitetskort enligt</p> <p style="position:absolute;top:494px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">lagen (2015:899) om identitetskort f�r folkbokf�rda i Sverige.</p> <p style="position:absolute;top:530px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2016.</p> <p style="position:absolute;top:565px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:600px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ARDALAN SHEKARABI</p> <p style="position:absolute;top:617px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft18">Rikard Jermsten<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste lydelse 2015:501.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2015:928</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 18 december 2015</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft20">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2015</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2009:315) om
samtj�nst vid medborgarkontor;

utf�rdad den 10 december 2015.

Regeringen f�reskriver att 3 � f�rordningen (2009:315) om samtj�nst vid

medborgarkontor ska ha f�ljande lydelse.

3 �

1

En arbets- eller uppdragstagare som omfattas av ett s�rskilt avtal enligt

5 � lagen (2004:543) om samtj�nst vid medborgarkontor f�r i respektive stat-
lig myndighets namn

1. i enklare fall besluta i �renden om �ldref�rs�rjningsst�d eller bostads-

till�gg enligt socialf�rs�kringsbalken,

2. i enklare fall besluta i �renden om resebidrag i form av ers�ttning f�r

resa och logi enligt f�rordningen (2015:500) om resebidrag, och

3. i enklare fall besluta i �renden om utf�rdande av identitetskort enligt

lagen (2015:899) om identitetskort f�r folkbokf�rda i Sverige.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2016.

P� regeringens v�gnar

ARDALAN SHEKARABI

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2015:501.

SFS 2015:928

Utkom fr�n trycket
den 18 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

;