SFS 2015:940 Förordning om ändring i förordningen (2015:545) om referensram för kvalifikationer för livslångt lärande

150940.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:NFIKNA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:NFIKNB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:NFIKNB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:12px;font-family:NFIKNA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:19px;line-height:19px;font-family:NFIKNB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;line-height:17px;font-family:NFIKNA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;line-height:15px;font-family:NFIKNA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:NFIKNA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:NFIKNB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:NFILBD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:NFIKNB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:15px;line-height:17px;font-family:NFIKNB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:14px;line-height:17px;font-family:NFIKNA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:NFIKNA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:15px;font-family:NFIKNB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:NFIKNB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:8px;font-family:NFIKNA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2015:545) om <br/>referensram f�r kvalifikationer f�r livsl�ngt <br/>l�rande;</b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 10 december 2015.</p> <p style="position:absolute;top:319px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att bilaga 2 till f�rordningen (2015:545) om refe-</p> <p style="position:absolute;top:336px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">rensram f�r kvalifikationer f�r livsl�ngt l�rande ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:372px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft15">1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 februari 2016.<br/>2. Bilagan i den nya lydelsen till�mpas f�rsta g�ngen p� examina som</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdas efter den 31 december 2016.</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:477px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">AIDA HADZIALIC</p> <p style="position:absolute;top:494px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft15">Eva Lenberg<br/>(Utbildningsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2015:940</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft16">Utkom fr�n trycket<br/>den 22 december 2015</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2015:940</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:575px;white-space:nowrap" class="ft22"><i>Bilaga 2</i></p> <p style="position:absolute;top:94px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>F�rteckning �ver niv�er p� kvalifikationer vars resultat av <br/>l�rande �r f�rfattningsreglerat</b></p> <p style="position:absolute;top:138px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>Niv� 1</b></p> <p style="position:absolute;top:164px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft25">Slutbetyg fr�n grunds�rskolan <br/>Slutbetyg fr�n s�rskild utbildning f�r vuxna p� grundl�ggande niv�</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>Niv� 2</b></p> <p style="position:absolute;top:251px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft25">Slutbetyg fr�n grundskolan<br/>Slutbetyg fr�n specialskolan<br/>Slutbetyg fr�n kommunal vuxenutbildning p� grundl�ggande niv�<br/>Gymnasies�rskolebevis fr�n gymnasies�rskolan<br/>Gymnasies�rskolebevis fr�n s�rskild utbildning f�r vuxna p� gymnasial</p> <p style="position:absolute;top:338px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">niv�</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Betyg fr�n utbildning i svenska f�r invandrare kurs D, eller motsvarande</p> <p style="position:absolute;top:373px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">utbildning som bedrivs vid folkh�gskola</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>Niv� 4</b></p> <p style="position:absolute;top:442px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft25">Gymnasieexamen fr�n gymnasieskolan <br/>Slutbetyg fr�n ett fullst�ndigt nationellt eller specialutformat program i</p> <p style="position:absolute;top:477px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">gymnasieskolan </p> <p style="position:absolute;top:494px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft25">Gymnasieexamen fr�n kommunal vuxenutbildning<br/>Slutbetyg fr�n gymnasial vuxenutbildning </p> <p style="position:absolute;top:555px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>Niv� 5</b></p> <p style="position:absolute;top:581px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft25">Gymnasieingenj�rsexamen fr�n gymnasieskolan<br/>Yrkesh�gskoleexamen fr�n yrkesh�gskolan</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>Niv� 6</b></p> <p style="position:absolute;top:668px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft25">Examina p� grundniv� enligt bilaga 2 till h�gskolef�rordningen (1993:100) <br/>Examina p� grundniv� enligt bilagan till f�rordningen (1993:221) f�r</p> <p style="position:absolute;top:703px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">Sveriges lantbruksuniversitet </p> <p style="position:absolute;top:721px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Examina p� grundniv� enligt bilagan till f�rordningen (2007:1164) f�r F�r-</p> <p style="position:absolute;top:738px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">svarsh�gskolan </p> <p style="position:absolute;top:755px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Kvalificerad yrkesh�gskoleexamen fr�n yrkesh�gskolan</p> <p style="position:absolute;top:799px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>Niv� 7</b></p> <p style="position:absolute;top:825px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Examina p� avancerad niv� enligt bilaga 2 till h�gskolef�rordningen</p> <p style="position:absolute;top:842px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">(1993:100) </p> <p style="position:absolute;top:860px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Examina p� avancerad niv� enligt bilagan till f�rordningen (1993:221) f�r</p> <p style="position:absolute;top:877px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">Sveriges lantbruksuniversitet </p> <p style="position:absolute;top:895px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Examina p� avancerad niv� enligt bilagan till f�rordningen (2007:1164) f�r</p> <p style="position:absolute;top:912px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">F�rsvarsh�gskolan</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2015:940</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>Niv� 8</b></p> <p style="position:absolute;top:77px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Examina p� forskarniv� enligt bilaga 2 till h�gskolef�rordningen</p> <p style="position:absolute;top:94px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">(1993:100) </p> <p style="position:absolute;top:112px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Examina p� forskarniv� enligt bilagan till f�rordningen (1993:221) f�r</p> <p style="position:absolute;top:129px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">Sveriges lantbruksuniversitet</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft40">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft40">Elanders Sverige AB, 2015</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2015:545) om
referensram f�r kvalifikationer f�r livsl�ngt
l�rande;

utf�rdad den 10 december 2015.

Regeringen f�reskriver att bilaga 2 till f�rordningen (2015:545) om refe-

rensram f�r kvalifikationer f�r livsl�ngt l�rande ska ha f�ljande lydelse.

1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 februari 2016.
2. Bilagan i den nya lydelsen till�mpas f�rsta g�ngen p� examina som

utf�rdas efter den 31 december 2016.

P� regeringens v�gnar

AIDA HADZIALIC

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2015:940

Utkom fr�n trycket
den 22 december 2015

background image

2

SFS 2015:940

Bilaga 2

F�rteckning �ver niv�er p� kvalifikationer vars resultat av
l�rande �r f�rfattningsreglerat

Niv� 1

Slutbetyg fr�n grunds�rskolan
Slutbetyg fr�n s�rskild utbildning f�r vuxna p� grundl�ggande niv�

Niv� 2

Slutbetyg fr�n grundskolan
Slutbetyg fr�n specialskolan
Slutbetyg fr�n kommunal vuxenutbildning p� grundl�ggande niv�
Gymnasies�rskolebevis fr�n gymnasies�rskolan
Gymnasies�rskolebevis fr�n s�rskild utbildning f�r vuxna p� gymnasial

niv�

Betyg fr�n utbildning i svenska f�r invandrare kurs D, eller motsvarande

utbildning som bedrivs vid folkh�gskola

Niv� 4

Gymnasieexamen fr�n gymnasieskolan
Slutbetyg fr�n ett fullst�ndigt nationellt eller specialutformat program i

gymnasieskolan

Gymnasieexamen fr�n kommunal vuxenutbildning
Slutbetyg fr�n gymnasial vuxenutbildning

Niv� 5

Gymnasieingenj�rsexamen fr�n gymnasieskolan
Yrkesh�gskoleexamen fr�n yrkesh�gskolan

Niv� 6

Examina p� grundniv� enligt bilaga 2 till h�gskolef�rordningen (1993:100)
Examina p� grundniv� enligt bilagan till f�rordningen (1993:221) f�r

Sveriges lantbruksuniversitet

Examina p� grundniv� enligt bilagan till f�rordningen (2007:1164) f�r F�r-

svarsh�gskolan

Kvalificerad yrkesh�gskoleexamen fr�n yrkesh�gskolan

Niv� 7

Examina p� avancerad niv� enligt bilaga 2 till h�gskolef�rordningen

(1993:100)

Examina p� avancerad niv� enligt bilagan till f�rordningen (1993:221) f�r

Sveriges lantbruksuniversitet

Examina p� avancerad niv� enligt bilagan till f�rordningen (2007:1164) f�r

F�rsvarsh�gskolan

background image

3

SFS 2015:940

Niv� 8

Examina p� forskarniv� enligt bilaga 2 till h�gskolef�rordningen

(1993:100)

Examina p� forskarniv� enligt bilagan till f�rordningen (1993:221) f�r

Sveriges lantbruksuniversitet

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

;