SFS 2015:944 Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

150944.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.