SFS 2015:949 Förordning om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

150949.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:JALDLI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:JALDMJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:JALDMJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:JALDLI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:JALDMK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:JALDMJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:JALDLI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:JALDLI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:JALDMJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:JALDLI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:14px;font-family:JALDLI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:12px;font-family:JALDLI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:15px;font-family:JALDLI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:JALDLI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:JALDMJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:JALDMJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:8px;font-family:JALDLI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:JALDLI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:JALDLI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:JALDLI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:JALDLI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:15px;font-family:JALDMJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:JALDMJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:8px;font-family:JALDLI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft34{font-size:7px;font-family:JALDLI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft35{font-size:12px;font-family:JALDLI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft36{font-size:14px;line-height:17px;font-family:JALDLI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:JALDLI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft41{font-size:15px;font-family:JALDMJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft42{font-size:14px;font-family:JALDMJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft43{font-size:8px;font-family:JALDLI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft44{font-size:7px;font-family:JALDLI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft45{font-size:12px;font-family:JALDLI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft46{font-size:14px;line-height:17px;font-family:JALDLI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:14px;font-family:JALDLI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft51{font-size:15px;font-family:JALDMJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft52{font-size:14px;line-height:17px;font-family:JALDLI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:8px;font-family:JALDLI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2007:414) om jobb- <br/>och utvecklingsgarantin;</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 17 december 2015. </p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2007:414) om jobb- och</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utvecklingsgarantin</p> <p style="position:absolute;top:318px;left:189px;white-space:nowrap" class="ft13">1</p> <p style="position:absolute;top:337px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19"><i>dels</i> att 79 �� ska upph�ra att g�lla,<br/><i>dels</i> att 24, 5, 6, 10, 11, 13, 13 a och 1618 �� ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:390px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:388px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:390px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Inom ramen f�r jobb- och utvecklingsgarantin ska Arbetsf�rmedlingen</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. kartl�gga vilka ytterligare insatser deltagaren beh�ver f�r att kunna</p> <p style="position:absolute;top:424px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">st�rka sin position p� arbetsmarknaden, </p> <p style="position:absolute;top:442px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. l�mna det st�d som deltagaren beh�ver f�r att uppfylla det som framg�r</p> <p style="position:absolute;top:459px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">av den individuella handlingsplan som ska uppr�ttas enligt 6 � f�rordningen<br/>(2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, och </p> <p style="position:absolute;top:494px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">3. kontinuerligt f�lja upp dels resultatet av de insatser deltagaren tagit del</p> <p style="position:absolute;top:511px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">av inom programmet, dels att deltagaren har b�de insatser och tid att s�ka<br/>arbete i s�dan omfattning som beh�vs f�r att uppn� syftet med programmet. </p> <p style="position:absolute;top:564px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:562px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:564px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">En anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin inneb�r att den som</p> <p style="position:absolute;top:581px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">anvisas erbjuds att ta del av programmet.</p> <p style="position:absolute;top:598px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Fr�gor om anvisningar pr�vas av Arbetsf�rmedlingen.</p> <p style="position:absolute;top:633px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:631px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">4</p> <p style="position:absolute;top:633px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">En anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin ska avse verksamhet p�</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">heltid.</p> <p style="position:absolute;top:668px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">En anvisning f�r dock avse verksamhet p� deltid, om den enskildes arbets-</p> <p style="position:absolute;top:685px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">utbud understiger det arbetsutbud som motsvarar verksamhet p� heltid och<br/>detta beror p� </p> <p style="position:absolute;top:720px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">1. sjukdom eller funktionsneds�ttning som medf�r nedsatt arbetsf�rm�ga, <br/>2. f�r�ldraledighet, eller <br/>3. annat hinder som anm�lts till och godtagits av Arbetsf�rmedlingen. <br/>I fall som avses i andra stycket ska anvisningen g�ras f�r den tid som mot-</p> <p style="position:absolute;top:790px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">svarar arbetsutbudet. </p> <p style="position:absolute;top:847px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft111">1 Senaste lydelse av<br/>7 � 2013:1169<br/>8 � 2012:985<br/>9 � 2008:1435.</p> <p style="position:absolute;top:898px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2013:687. �ndringen inneb�r bl.a. att andra stycket tas bort. </p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">3 Senaste lydelse 2009:1603. </p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">4 Senaste lydelse 2015:511. </p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2015:949</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft112">Utkom fr�n trycket<br/>den 29 december 2015</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2015:949</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">En anvisning f�r �ven g�ras p� deltid i en omfattning som understiger den</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">enskildes arbetsutbud om den enskilde samtidigt studerar inom ramen f�r ett<br/>utbildningskontrakt enligt f�rordningen (2015:502) om samverkan f�r att<br/>minska ungdomsarbetsl�sheten, i annat fall studerar p� deltid i l�ngst sex<br/>m�nader eller arbetar, om studietiden eller arbetstiden och tiden i programmet<br/>sammanlagt motsvarar hans eller hennes arbetsutbud. </p> <p style="position:absolute;top:173px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:171px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft23">5</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft20">En anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin f�r g�ras f�r en person</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">som �r arbetsl�s och anm�ld som arbetss�kande hos den offentliga arbetsf�r-<br/>medlingen och som </p> <p style="position:absolute;top:225px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">1. har f�tt arbetsl�shetsers�ttning enligt lagen (1997:238) om arbetsl�shets-</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">f�rs�kring men f�rbrukat 300 ers�ttningsdagar i en ers�ttningsperiod och inte<br/>kvalificerat sig f�r en ny period med arbetsl�shetsers�ttning, </p> <p style="position:absolute;top:277px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">2. �r ensamst�ende och, p� grund av v�rdnad eller umg�nge, har egna barn</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">under 18 �r boende helt eller delvis i sitt hem och har f�rbrukat 75 ers�tt-<br/>ningsdagar under veckor som han eller hon utf�rt eller deklarerat deltids-<br/>arbete, </p> <p style="position:absolute;top:346px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">3. inte f�tt arbetsl�shetsers�ttning enligt lagen om arbetsl�shetsf�rs�kring</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">men under 14 sammanh�ngande m�nader varit arbetsl�s och anm�ld som<br/>arbetss�kande hos den offentliga arbetsf�rmedlingen eller deltagit i arbets-<br/>marknadspolitiska program, </p> <p style="position:absolute;top:416px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">4. har deltagit i jobbgarantin f�r ungdomar i 15 m�nader, f�rutsatt att</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">anvisningen sker direkt efter deltagandet i jobbgarantin, </p> <p style="position:absolute;top:451px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">5. har d�mts till f�ngelse och �r beviljad vistelse utanf�r anstalt enligt</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">11 kap. 1 � f�ngelselagen (2010:610) eller �r villkorligt frigiven men inte full-<br/>gjort ett �r av pr�votiden, eller</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">6. har deltagit i insatser enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser f�r</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">vissa nyanl�nda invandrare och etableringsplanen har upph�rt att g�lla f�r att<br/>tiden f�r etableringsplanen har l�pt ut. </p> <p style="position:absolute;top:555px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">F�r den som omfattas av f�rsta stycket 1 eller 2, f�r en anvisning g�ras</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">tidigast 20 ers�ttningsdagar innan de 300 respektive 75 ers�ttningsdagarna i<br/>perioden med arbetsl�shetsers�ttning har f�rbrukats. F�r den som omfattas av<br/>f�rsta stycket 1 g�ller detta under f�ruts�ttning att personen d� inte bed�ms<br/>kvalificera sig f�r en ny period med arbetsl�shetsers�ttning.</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:658px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft23">6</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft20">Inom ramen f�r programmet f�r den enskilde ta del av s�dana insatser</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">som f�ljer av 5 � f�rordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska<br/>verksamheten som </p> <p style="position:absolute;top:712px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">1. bed�ms l�mpliga f�r den enskilde att ta del av inom ramen f�r jobb- och</p> <p style="position:absolute;top:729px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">utvecklingsgarantin, och </p> <p style="position:absolute;top:747px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">2. den enskilde uppfyller f�ruts�ttningarna f�r, med undantag f�r �lders-</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">gr�nser.</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Den enskilde f�r inom programmet �ven ta del av arbetstr�ning och f�r-</p> <p style="position:absolute;top:799px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">st�rkt arbetstr�ning enligt 10 � samt bristyrkesutbildning enligt 11 �. </p> <p style="position:absolute;top:816px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Inom ramen f�r programmet ska deltagaren aktivt s�ka arbete och regel-</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">bundet redovisa sitt arbetss�kande i en s�dan aktivitetsrapport som avses i<br/>6 a � f�rordningen om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">5 Senaste lydelse 2012:985.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">6 Senaste lydelse 2013:687. </p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2015:949</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft33">7</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft30">Med arbetstr�ning avses att den enskilde f�r arbetstr�na p� en arbets-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">plats. Arbetstr�ning f�r anordnas av den som Arbetsf�rmedlingen ing�r �ver-<br/>enskommelse om arbetstr�ning med. Arbetstr�ning f�r p�g� under l�ngst sex<br/>m�nader. </p> <p style="position:absolute;top:120px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Med f�rst�rkt arbetstr�ning avses att den enskilde erbjuds en arbetsplats f�r</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">utredning av arbetsf�rm�ga eller f�r arbetstr�ning. F�rst�rkt arbetstr�ning f�r<br/>anordnas av den som Arbetsf�rmedlingen ing�r �verenskommelse om f�r-<br/>st�rkt arbetstr�ning med. Arbetsgivaren har inget inflytande �ver vilken per-<br/>son som erbjuds arbetsplatsen. F�rst�rkt arbetstr�ning f�r p�g� under l�ngst<br/>tolv m�nader. </p> <p style="position:absolute;top:225px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">F�r den som har deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin i 450 dagar som</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">det kan l�mnas ers�ttning f�r f�r arbetstr�ning p�g� under l�ngst tolv m�na-<br/>der. </p> <p style="position:absolute;top:277px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Inf�r varje period av arbetstr�ning eller f�rst�rkt arbetstr�ning ska Arbets-</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">f�rmedlingen pr�va om insatsen �r den mest l�mpliga f�r att uppn� syftet med<br/>programmet.</p> <p style="position:absolute;top:347px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:345px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft33">8</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft30">Med bristyrkesutbildning avses s�dan yrkesinriktad utbildning p�</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">folkh�gskola under l�ngst 24 m�nader, som syftar till att underl�tta f�r den<br/>enskilde att f� eller beh�lla ett arbete och som motverkar brist p� arbetskraft<br/>inom ett visst yrke p� arbetsmarknaden. </p> <p style="position:absolute;top:434px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:432px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft33">9</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft30">Den som har anvisats till jobb- och utvecklingsgarantin f�r ta del av</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">insatserna i programmet till dess att han eller hon </p> <p style="position:absolute;top:468px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">1. p�b�rjar ett arbete p� heltid med eller utan statligt st�d, eller ett arbete p�</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">deltid med s�rskilt anst�llningsst�d i form av extratj�nst eller traineejobb, </p> <p style="position:absolute;top:503px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">2. p�b�rjar en utbildning som inte ber�ttigar till aktivitetsst�d eller utveck-</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">lingsers�ttning, </p> <p style="position:absolute;top:538px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">3. p�b�rjar en utbildning som avses i 30 � andra stycket 6 f�rordningen</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">(2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program, </p> <p style="position:absolute;top:573px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">4. p�b�rjar en fr�nvaroperiod med f�r�ldrapenningsf�rm�n enligt social-</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">f�rs�kringsbalken p� heltid, </p> <p style="position:absolute;top:607px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft36">5. p�b�rjar en period med sjukfr�nvaro p� heltid, eller <br/>6. uppfyller ett nytt arbetsvillkor enligt lagen (1997:238) om arbetsl�shets-</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">f�rs�kring. </p> <p style="position:absolute;top:660px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">F�rsta stycket 6 g�ller inte f�r den som uppfyller ett arbetsvillkor genom ett</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">arbete som kommunen anordnat inom ramen f�r ett utbildningskontrakt enligt<br/>f�rordningen (2015:502) om samverkan f�r att minska ungdoms-<br/>arbetsl�sheten. </p> <p style="position:absolute;top:729px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Den som inte l�ngre f�r ta del av insatserna i programmet ska skrivas ut ur</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">programmet. Vid en s�dan fr�nvaro enligt f�rsta stycket 1, 2, 3 eller 4 som<br/>kan antas vara kortvarig, f�r Arbetsf�rmedlingen avvakta med utskrivning till<br/>dess att fr�nvaron har varat mer �n 30 kalenderdagar i f�ljd. Vid fr�nvaro<br/>enligt f�rsta stycket 5 ska utskrivning ske f�rst n�r fr�nvaron har varat mer �n<br/>30 kalenderdagar i f�ljd. </p> <p style="position:absolute;top:834px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">�renden om utskrivning ska handl�ggas skyndsamt.</p> <p style="position:absolute;top:895px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">7 Senaste lydelse 2007:932. </p> <p style="position:absolute;top:908px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">8 Senaste lydelse 2007:932.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">9 Senaste lydelse 2015:511.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2015:949</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>13 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft43">10</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft40">I fr�ga om den som �r fr�nvarande fr�n ett program p� grund av</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft46">sjukdom enligt 13 � f�rsta stycket 5 ska Arbetsf�rmedlingen inom 30 kalen-<br/>derdagar fr�n f�rsta sjukdagen unders�ka om en utskrivning enligt 13 � tredje<br/>stycket kan undvikas genom att aktiviteterna i programmet anpassas s� att den<br/>enskilde �ter kan delta i programmet. </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>16 �</b></p> <p style="position:absolute;top:153px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft43">11</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft40">Om en anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin har �terkallats</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft46">enligt 15 � f�rsta stycket 1 eller andra stycket f�r den enskilde p� nytt anvisas<br/>till programmet om han eller hon </p> <p style="position:absolute;top:207px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">1. anm�lt sig som arbetss�kande hos den offentliga arbetsf�rmedlingen</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">inom 60 kalenderdagar efter �terkallelsen, och </p> <p style="position:absolute;top:242px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">2. efter �terkallelsen varit inskriven som arbetss�kande hos den offentliga</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft46">arbetsf�rmedlingen under 45 dagar som det skulle ha l�mnats aktivitetsst�d<br/>f�r om inte �terkallelsen gjorts. </p> <p style="position:absolute;top:294px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">Vid till�mpning av f�rsta stycket 2 ska dagar d� den enskilde utf�rt f�r-</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">v�rvsarbete r�knas in i de 45 dagarna. </p> <p style="position:absolute;top:329px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">Den som p� nytt anvisas till jobb- och utvecklingsgarantin tr�der in i garan-</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">tin dagen efter den ers�ttningsdag d� han eller hon l�mnade programmet. </p> <p style="position:absolute;top:382px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>17 �</b></p> <p style="position:absolute;top:379px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft43">12</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft40">I f�rordningen (1996:1100) om aktivitetsst�d finns best�mmelser om</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft46">att den som tar del av programmet jobb- och utvecklingsgarantin kan f� eko-<br/>nomiskt st�d f�r sin f�rs�rjning i form av aktivitetsst�d eller utvecklings-<br/>ers�ttning.</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>18 �</b></p> <p style="position:absolute;top:466px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft43">13</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft40">Ekonomiskt st�d f�r l�mnas till den som anordnar arbetstr�ning eller</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft46">f�rst�rkt arbetstr�ning enligt 10 �. Arbetsf�rmedlingen beslutar om och<br/>betalar ut st�det. </p> <p style="position:absolute;top:520px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">N�r ekonomiskt st�d l�mnas till privata arbetsgivare eller offentliga arbets-</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft46">givare vid drift av aff�rsverksamhet, ska Arbetsf�rmedlingen s�kerst�lla att<br/>inte vissa f�retag eller viss produktion gynnas p� det s�tt som framg�r av<br/>artikel 107.1 i f�rdraget om Europeiska unionens funktionss�tt. </p> <p style="position:absolute;top:609px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft46">1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 februari 2016.<br/>2. F�r den som f�re ikrafttr�dandet har p�b�rjat deltagande i det</p> <p style="position:absolute;top:643px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft46">arbetsmarknadspolitiska programmet arbetslivsintroduktion g�ller 5 � i den<br/>�ldre lydelsen till och med den 31 december 2016. </p> <p style="position:absolute;top:678px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">3. Den som vid ikrafttr�dandet �r eller har varit sysselsatt hos en anordnare</p> <p style="position:absolute;top:696px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft46">som f�rmedlats av Arbetsf�rmedlingen enligt 7 � i den �ldre lydelsen f�r �ven<br/>forts�ttningsvis syssels�ttas hos en s�dan anordnare, dock l�ngst till och med<br/>den 31 januari 2018. Det som s�gs om Arbetsf�rmedlingens kontakter med<br/>anordnaren och deltagaren i den upph�vda 7 � tredje stycket g�ller d� fort-<br/>farande. D� g�ller ocks� 18 � i den �ldre lydelsen. </p> <p style="position:absolute;top:883px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft44">10 Senaste lydelse 2009:1603.</p> <p style="position:absolute;top:895px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft44">11 Senaste lydelse 2014:878. </p> <p style="position:absolute;top:908px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft44">12 Senaste lydelse 2009:1603. �ndringen inneb�r att andra stycket tas bort.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft44">13 Senaste lydelse 2010:1464. </p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft50">5</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>SFS 2015:949</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">YLVA JOHANSSON</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft52">Catharina Nordlander<br/>(Arbetsmarknadsdepartementet)</p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft60">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft60">Elanders Sverige AB, 2015</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2007:414) om jobb-
och utvecklingsgarantin;

utf�rdad den 17 december 2015.

Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2007:414) om jobb- och

utvecklingsgarantin

1

dels att 79 �� ska upph�ra att g�lla,
dels att 24, 5, 6, 10, 11, 13, 13 a och 1618 �� ska ha f�ljande lydelse.

2 �

2

Inom ramen f�r jobb- och utvecklingsgarantin ska Arbetsf�rmedlingen

1. kartl�gga vilka ytterligare insatser deltagaren beh�ver f�r att kunna

st�rka sin position p� arbetsmarknaden,

2. l�mna det st�d som deltagaren beh�ver f�r att uppfylla det som framg�r

av den individuella handlingsplan som ska uppr�ttas enligt 6 � f�rordningen
(2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, och

3. kontinuerligt f�lja upp dels resultatet av de insatser deltagaren tagit del

av inom programmet, dels att deltagaren har b�de insatser och tid att s�ka
arbete i s�dan omfattning som beh�vs f�r att uppn� syftet med programmet.

3 �

3

En anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin inneb�r att den som

anvisas erbjuds att ta del av programmet.

Fr�gor om anvisningar pr�vas av Arbetsf�rmedlingen.

4 �

4

En anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin ska avse verksamhet p�

heltid.

En anvisning f�r dock avse verksamhet p� deltid, om den enskildes arbets-

utbud understiger det arbetsutbud som motsvarar verksamhet p� heltid och
detta beror p�

1. sjukdom eller funktionsneds�ttning som medf�r nedsatt arbetsf�rm�ga,
2. f�r�ldraledighet, eller
3. annat hinder som anm�lts till och godtagits av Arbetsf�rmedlingen.
I fall som avses i andra stycket ska anvisningen g�ras f�r den tid som mot-

svarar arbetsutbudet.

1 Senaste lydelse av
7 � 2013:1169
8 � 2012:985
9 � 2008:1435.

2 Senaste lydelse 2013:687. �ndringen inneb�r bl.a. att andra stycket tas bort.

3 Senaste lydelse 2009:1603.

4 Senaste lydelse 2015:511.

SFS 2015:949

Utkom fr�n trycket
den 29 december 2015

background image

2

SFS 2015:949

En anvisning f�r �ven g�ras p� deltid i en omfattning som understiger den

enskildes arbetsutbud om den enskilde samtidigt studerar inom ramen f�r ett
utbildningskontrakt enligt f�rordningen (2015:502) om samverkan f�r att
minska ungdomsarbetsl�sheten, i annat fall studerar p� deltid i l�ngst sex
m�nader eller arbetar, om studietiden eller arbetstiden och tiden i programmet
sammanlagt motsvarar hans eller hennes arbetsutbud.

5 �

5

En anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin f�r g�ras f�r en person

som �r arbetsl�s och anm�ld som arbetss�kande hos den offentliga arbetsf�r-
medlingen och som

1. har f�tt arbetsl�shetsers�ttning enligt lagen (1997:238) om arbetsl�shets-

f�rs�kring men f�rbrukat 300 ers�ttningsdagar i en ers�ttningsperiod och inte
kvalificerat sig f�r en ny period med arbetsl�shetsers�ttning,

2. �r ensamst�ende och, p� grund av v�rdnad eller umg�nge, har egna barn

under 18 �r boende helt eller delvis i sitt hem och har f�rbrukat 75 ers�tt-
ningsdagar under veckor som han eller hon utf�rt eller deklarerat deltids-
arbete,

3. inte f�tt arbetsl�shetsers�ttning enligt lagen om arbetsl�shetsf�rs�kring

men under 14 sammanh�ngande m�nader varit arbetsl�s och anm�ld som
arbetss�kande hos den offentliga arbetsf�rmedlingen eller deltagit i arbets-
marknadspolitiska program,

4. har deltagit i jobbgarantin f�r ungdomar i 15 m�nader, f�rutsatt att

anvisningen sker direkt efter deltagandet i jobbgarantin,

5. har d�mts till f�ngelse och �r beviljad vistelse utanf�r anstalt enligt

11 kap. 1 � f�ngelselagen (2010:610) eller �r villkorligt frigiven men inte full-
gjort ett �r av pr�votiden, eller

6. har deltagit i insatser enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser f�r

vissa nyanl�nda invandrare och etableringsplanen har upph�rt att g�lla f�r att
tiden f�r etableringsplanen har l�pt ut.

F�r den som omfattas av f�rsta stycket 1 eller 2, f�r en anvisning g�ras

tidigast 20 ers�ttningsdagar innan de 300 respektive 75 ers�ttningsdagarna i
perioden med arbetsl�shetsers�ttning har f�rbrukats. F�r den som omfattas av
f�rsta stycket 1 g�ller detta under f�ruts�ttning att personen d� inte bed�ms
kvalificera sig f�r en ny period med arbetsl�shetsers�ttning.

6 �

6

Inom ramen f�r programmet f�r den enskilde ta del av s�dana insatser

som f�ljer av 5 � f�rordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska
verksamheten som

1. bed�ms l�mpliga f�r den enskilde att ta del av inom ramen f�r jobb- och

utvecklingsgarantin, och

2. den enskilde uppfyller f�ruts�ttningarna f�r, med undantag f�r �lders-

gr�nser.

Den enskilde f�r inom programmet �ven ta del av arbetstr�ning och f�r-

st�rkt arbetstr�ning enligt 10 � samt bristyrkesutbildning enligt 11 �.

Inom ramen f�r programmet ska deltagaren aktivt s�ka arbete och regel-

bundet redovisa sitt arbetss�kande i en s�dan aktivitetsrapport som avses i
6 a � f�rordningen om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.

5 Senaste lydelse 2012:985.

6 Senaste lydelse 2013:687.

background image

3

SFS 2015:949

10 �

7

Med arbetstr�ning avses att den enskilde f�r arbetstr�na p� en arbets-

plats. Arbetstr�ning f�r anordnas av den som Arbetsf�rmedlingen ing�r �ver-
enskommelse om arbetstr�ning med. Arbetstr�ning f�r p�g� under l�ngst sex
m�nader.

Med f�rst�rkt arbetstr�ning avses att den enskilde erbjuds en arbetsplats f�r

utredning av arbetsf�rm�ga eller f�r arbetstr�ning. F�rst�rkt arbetstr�ning f�r
anordnas av den som Arbetsf�rmedlingen ing�r �verenskommelse om f�r-
st�rkt arbetstr�ning med. Arbetsgivaren har inget inflytande �ver vilken per-
son som erbjuds arbetsplatsen. F�rst�rkt arbetstr�ning f�r p�g� under l�ngst
tolv m�nader.

F�r den som har deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin i 450 dagar som

det kan l�mnas ers�ttning f�r f�r arbetstr�ning p�g� under l�ngst tolv m�na-
der.

Inf�r varje period av arbetstr�ning eller f�rst�rkt arbetstr�ning ska Arbets-

f�rmedlingen pr�va om insatsen �r den mest l�mpliga f�r att uppn� syftet med
programmet.

11 �

8

Med bristyrkesutbildning avses s�dan yrkesinriktad utbildning p�

folkh�gskola under l�ngst 24 m�nader, som syftar till att underl�tta f�r den
enskilde att f� eller beh�lla ett arbete och som motverkar brist p� arbetskraft
inom ett visst yrke p� arbetsmarknaden.

13 �

9

Den som har anvisats till jobb- och utvecklingsgarantin f�r ta del av

insatserna i programmet till dess att han eller hon

1. p�b�rjar ett arbete p� heltid med eller utan statligt st�d, eller ett arbete p�

deltid med s�rskilt anst�llningsst�d i form av extratj�nst eller traineejobb,

2. p�b�rjar en utbildning som inte ber�ttigar till aktivitetsst�d eller utveck-

lingsers�ttning,

3. p�b�rjar en utbildning som avses i 30 � andra stycket 6 f�rordningen

(2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program,

4. p�b�rjar en fr�nvaroperiod med f�r�ldrapenningsf�rm�n enligt social-

f�rs�kringsbalken p� heltid,

5. p�b�rjar en period med sjukfr�nvaro p� heltid, eller
6. uppfyller ett nytt arbetsvillkor enligt lagen (1997:238) om arbetsl�shets-

f�rs�kring.

F�rsta stycket 6 g�ller inte f�r den som uppfyller ett arbetsvillkor genom ett

arbete som kommunen anordnat inom ramen f�r ett utbildningskontrakt enligt
f�rordningen (2015:502) om samverkan f�r att minska ungdoms-
arbetsl�sheten.

Den som inte l�ngre f�r ta del av insatserna i programmet ska skrivas ut ur

programmet. Vid en s�dan fr�nvaro enligt f�rsta stycket 1, 2, 3 eller 4 som
kan antas vara kortvarig, f�r Arbetsf�rmedlingen avvakta med utskrivning till
dess att fr�nvaron har varat mer �n 30 kalenderdagar i f�ljd. Vid fr�nvaro
enligt f�rsta stycket 5 ska utskrivning ske f�rst n�r fr�nvaron har varat mer �n
30 kalenderdagar i f�ljd.

�renden om utskrivning ska handl�ggas skyndsamt.

7 Senaste lydelse 2007:932.

8 Senaste lydelse 2007:932.

9 Senaste lydelse 2015:511.

background image

4

SFS 2015:949

13 a �

10

I fr�ga om den som �r fr�nvarande fr�n ett program p� grund av

sjukdom enligt 13 � f�rsta stycket 5 ska Arbetsf�rmedlingen inom 30 kalen-
derdagar fr�n f�rsta sjukdagen unders�ka om en utskrivning enligt 13 � tredje
stycket kan undvikas genom att aktiviteterna i programmet anpassas s� att den
enskilde �ter kan delta i programmet.

16 �

11

Om en anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin har �terkallats

enligt 15 � f�rsta stycket 1 eller andra stycket f�r den enskilde p� nytt anvisas
till programmet om han eller hon

1. anm�lt sig som arbetss�kande hos den offentliga arbetsf�rmedlingen

inom 60 kalenderdagar efter �terkallelsen, och

2. efter �terkallelsen varit inskriven som arbetss�kande hos den offentliga

arbetsf�rmedlingen under 45 dagar som det skulle ha l�mnats aktivitetsst�d
f�r om inte �terkallelsen gjorts.

Vid till�mpning av f�rsta stycket 2 ska dagar d� den enskilde utf�rt f�r-

v�rvsarbete r�knas in i de 45 dagarna.

Den som p� nytt anvisas till jobb- och utvecklingsgarantin tr�der in i garan-

tin dagen efter den ers�ttningsdag d� han eller hon l�mnade programmet.

17 �

12

I f�rordningen (1996:1100) om aktivitetsst�d finns best�mmelser om

att den som tar del av programmet jobb- och utvecklingsgarantin kan f� eko-
nomiskt st�d f�r sin f�rs�rjning i form av aktivitetsst�d eller utvecklings-
ers�ttning.

18 �

13

Ekonomiskt st�d f�r l�mnas till den som anordnar arbetstr�ning eller

f�rst�rkt arbetstr�ning enligt 10 �. Arbetsf�rmedlingen beslutar om och
betalar ut st�det.

N�r ekonomiskt st�d l�mnas till privata arbetsgivare eller offentliga arbets-

givare vid drift av aff�rsverksamhet, ska Arbetsf�rmedlingen s�kerst�lla att
inte vissa f�retag eller viss produktion gynnas p� det s�tt som framg�r av
artikel 107.1 i f�rdraget om Europeiska unionens funktionss�tt.

1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 februari 2016.
2. F�r den som f�re ikrafttr�dandet har p�b�rjat deltagande i det

arbetsmarknadspolitiska programmet arbetslivsintroduktion g�ller 5 � i den
�ldre lydelsen till och med den 31 december 2016.

3. Den som vid ikrafttr�dandet �r eller har varit sysselsatt hos en anordnare

som f�rmedlats av Arbetsf�rmedlingen enligt 7 � i den �ldre lydelsen f�r �ven
forts�ttningsvis syssels�ttas hos en s�dan anordnare, dock l�ngst till och med
den 31 januari 2018. Det som s�gs om Arbetsf�rmedlingens kontakter med
anordnaren och deltagaren i den upph�vda 7 � tredje stycket g�ller d� fort-
farande. D� g�ller ocks� 18 � i den �ldre lydelsen.

10 Senaste lydelse 2009:1603.

11 Senaste lydelse 2014:878.

12 Senaste lydelse 2009:1603. �ndringen inneb�r att andra stycket tas bort.

13 Senaste lydelse 2010:1464.

background image

5

SFS 2015:949

P� regeringens v�gnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

;