SFS 2015:950 Förordning om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar

150950.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:JCMPNP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:JCMPOA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:JCMPOA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:JCMPOA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:8px;font-family:JCMPNP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:JCMPNP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:JCMPNP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:JCMPOA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:JCMPNP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:JCMPNP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:JCMPNP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:JCMPOA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:JCMPNP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:JCMPOA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:JCMPNP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:JCMPNP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:JCMPNP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2007:813) om <br/>jobbgaranti f�r ungdomar;</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 17 december 2015. </p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 2, 5, 7, 8 och 10 a �� f�rordningen (2007:813)</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">om jobbgaranti f�r ungdomar ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:353px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft14">1</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Arbetsf�rmedlingen ska f�r deltagare i jobbgarantin f�r ungdomar</p> <p style="position:absolute;top:372px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">genomf�ra en f�rdjupad kartl�ggning som kompletterar den individuella<br/>handlingsplan som redan uppr�ttats enligt 6 � f�rordningen (2000:628) om<br/>den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Den f�rdjupade kartl�ggningen<br/>ska visa vilka aktiviteter deltagaren beh�ver f�r att ytterligare kunna st�rka<br/>sin position p� arbetsmarknaden. </p> <p style="position:absolute;top:459px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">N�gon f�rdjupad kartl�ggning beh�ver dock inte g�ras f�r den som har</p> <p style="position:absolute;top:476px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">omfattats av lagen (2010:197) om etableringsinsatser f�r vissa nyanl�nda<br/>invandrare, om motsvarande kartl�ggning redan har gjorts enligt den lagen. </p> <p style="position:absolute;top:511px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Den individuella handlingsplanen ska revideras utifr�n resultatet av den</p> <p style="position:absolute;top:529px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">f�rdjupade kartl�ggningen. Sedan handlingsplanen reviderats ska Arbetsf�r-<br/>medlingen l�mna deltagaren det intensifierade st�d som han eller hon bed�ms<br/>beh�va f�r att kunna uppfylla det som framg�r av handlingsplanen. </p> <p style="position:absolute;top:599px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:597px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft14">2</p> <p style="position:absolute;top:598px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">En anvisning till jobbgarantin f�r ungdomar f�r g�ras f�r en arbetsl�s</p> <p style="position:absolute;top:616px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">person som har fyllt 16 men inte 25 �r och som har varit arbetsl�s och anm�ld<br/>hos den offentliga arbetsf�rmedlingen i sammanlagt 90 kalenderdagar under<br/>en ramtid om fyra m�nader. Vid pr�vning av en s�dan anvisning ska tid, d� en<br/>enskild f�re en anvisning till jobbgarantin f�r ungdomar omfattats av ett<br/>utbildningskontrakt enligt f�rordningen (2015:502) om samverkan f�r att<br/>minska ungdomsarbetsl�sheten, j�mst�llas med tid som arbetsl�s och anm�ld<br/>hos Arbetsf�rmedlingen. </p> <p style="position:absolute;top:737px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">En anvisning till garantin f�r �ven g�ras f�r en person som har fyllt 16 men</p> <p style="position:absolute;top:755px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">inte 25 �r, �r arbetsl�s och anm�ld hos den offentliga arbetsf�rmedlingen och<br/>som har </p> <p style="position:absolute;top:790px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. d�mts till f�ngelse och beviljats vistelse utanf�r anstalt enligt 11 kap. 1 �</p> <p style="position:absolute;top:807px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">f�ngelselagen (2010:610) eller blivit villkorligt frigiven men inte fullgjort ett<br/>�r av pr�votiden, eller </p> <p style="position:absolute;top:842px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. deltagit i insatser enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser f�r</p> <p style="position:absolute;top:859px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">vissa nyanl�nda invandrare och etableringsplanen har upph�rt att g�lla f�r att<br/>tiden f�r etableringsplanen har l�pt ut. </p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste lydelse 2013:688.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2015:512. </p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2015:950</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 29 december 2015</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2015:950</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:571px;white-space:nowrap" class="ft22">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2015</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft22">3</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft20">Med arbetspraktik enligt 6 � f�rsta stycket 4 avses praktik p� en arbets-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">plats. Arbetspraktik f�r anordnas av den som Arbetsf�rmedlingen ing�r �ver-<br/>enskommelse med. </p> <p style="position:absolute;top:103px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Arbetspraktik inom ramen f�r jobbgarantin f�r ungdomar f�r p�g� under</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">l�ngst tre m�nader. </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:153px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft22">4</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft20">Med utbildning enligt 6 � f�rsta stycket 5 avses </p> <p style="position:absolute;top:172px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">1. kortare yrkesinriktad utbildning som syftar till att underl�tta f�r den</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">enskilde att f� ett arbete, </p> <p style="position:absolute;top:207px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">2. kortare teoretisk utbildning som syftar till att underl�tta f�r den enskilde</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">att p�b�rja eller �terg� till en utbildning som inte ber�ttigar till aktivitetsst�d<br/>eller utvecklingsers�ttning, eller </p> <p style="position:absolute;top:259px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">3. folkh�gskoleutbildning i studiemotiverande syfte enligt 30 � andra</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">stycket 3 f�rordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program. </p> <p style="position:absolute;top:312px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>10 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:310px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft22">5</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft20">I fr�ga om den som �r fr�nvarande fr�n jobbgarantin f�r ungdomar</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">p� grund av sjukdom ska Arbetsf�rmedlingen inom 30 kalenderdagar fr�n<br/>f�rsta sjukdagen unders�ka om en utskrivning enligt 10 � fj�rde stycket kan<br/>undvikas genom att aktiviteterna i programmet anpassas s� att den enskilde<br/>�ter kan delta i garantin.</p> <p style="position:absolute;top:417px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft26">1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 februari 2016.<br/>2. F�r den som f�re ikrafttr�dandet har p�b�rjat deltagande i det arbets-</p> <p style="position:absolute;top:452px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">marknadspolitiska programmet arbetslivsintroduktion g�ller 2 och 5 �� i den<br/>�ldre lydelsen till och med den 31 december 2016. </p> <p style="position:absolute;top:504px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">YLVA JOHANSSON</p> <p style="position:absolute;top:556px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft26">Catharina Nordlander<br/>(Arbetsmarknadsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:895px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">3 Senaste lydelse 2015:148. </p> <p style="position:absolute;top:908px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">4 Senaste lydelse 2015:148.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">5 Senaste lydelse 2009:1604.</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2007:813) om
jobbgaranti f�r ungdomar;

utf�rdad den 17 december 2015.

Regeringen f�reskriver att 2, 5, 7, 8 och 10 a �� f�rordningen (2007:813)

om jobbgaranti f�r ungdomar ska ha f�ljande lydelse.

2 �

1

Arbetsf�rmedlingen ska f�r deltagare i jobbgarantin f�r ungdomar

genomf�ra en f�rdjupad kartl�ggning som kompletterar den individuella
handlingsplan som redan uppr�ttats enligt 6 � f�rordningen (2000:628) om
den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Den f�rdjupade kartl�ggningen
ska visa vilka aktiviteter deltagaren beh�ver f�r att ytterligare kunna st�rka
sin position p� arbetsmarknaden.

N�gon f�rdjupad kartl�ggning beh�ver dock inte g�ras f�r den som har

omfattats av lagen (2010:197) om etableringsinsatser f�r vissa nyanl�nda
invandrare, om motsvarande kartl�ggning redan har gjorts enligt den lagen.

Den individuella handlingsplanen ska revideras utifr�n resultatet av den

f�rdjupade kartl�ggningen. Sedan handlingsplanen reviderats ska Arbetsf�r-
medlingen l�mna deltagaren det intensifierade st�d som han eller hon bed�ms
beh�va f�r att kunna uppfylla det som framg�r av handlingsplanen.

5 �

2

En anvisning till jobbgarantin f�r ungdomar f�r g�ras f�r en arbetsl�s

person som har fyllt 16 men inte 25 �r och som har varit arbetsl�s och anm�ld
hos den offentliga arbetsf�rmedlingen i sammanlagt 90 kalenderdagar under
en ramtid om fyra m�nader. Vid pr�vning av en s�dan anvisning ska tid, d� en
enskild f�re en anvisning till jobbgarantin f�r ungdomar omfattats av ett
utbildningskontrakt enligt f�rordningen (2015:502) om samverkan f�r att
minska ungdomsarbetsl�sheten, j�mst�llas med tid som arbetsl�s och anm�ld
hos Arbetsf�rmedlingen.

En anvisning till garantin f�r �ven g�ras f�r en person som har fyllt 16 men

inte 25 �r, �r arbetsl�s och anm�ld hos den offentliga arbetsf�rmedlingen och
som har

1. d�mts till f�ngelse och beviljats vistelse utanf�r anstalt enligt 11 kap. 1 �

f�ngelselagen (2010:610) eller blivit villkorligt frigiven men inte fullgjort ett
�r av pr�votiden, eller

2. deltagit i insatser enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser f�r

vissa nyanl�nda invandrare och etableringsplanen har upph�rt att g�lla f�r att
tiden f�r etableringsplanen har l�pt ut.

1 Senaste lydelse 2013:688.

2 Senaste lydelse 2015:512.

SFS 2015:950

Utkom fr�n trycket
den 29 december 2015

background image

2

SFS 2015:950

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

7 �

3

Med arbetspraktik enligt 6 � f�rsta stycket 4 avses praktik p� en arbets-

plats. Arbetspraktik f�r anordnas av den som Arbetsf�rmedlingen ing�r �ver-
enskommelse med.

Arbetspraktik inom ramen f�r jobbgarantin f�r ungdomar f�r p�g� under

l�ngst tre m�nader.

8 �

4

Med utbildning enligt 6 � f�rsta stycket 5 avses

1. kortare yrkesinriktad utbildning som syftar till att underl�tta f�r den

enskilde att f� ett arbete,

2. kortare teoretisk utbildning som syftar till att underl�tta f�r den enskilde

att p�b�rja eller �terg� till en utbildning som inte ber�ttigar till aktivitetsst�d
eller utvecklingsers�ttning, eller

3. folkh�gskoleutbildning i studiemotiverande syfte enligt 30 � andra

stycket 3 f�rordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program.

10 a �

5

I fr�ga om den som �r fr�nvarande fr�n jobbgarantin f�r ungdomar

p� grund av sjukdom ska Arbetsf�rmedlingen inom 30 kalenderdagar fr�n
f�rsta sjukdagen unders�ka om en utskrivning enligt 10 � fj�rde stycket kan
undvikas genom att aktiviteterna i programmet anpassas s� att den enskilde
�ter kan delta i garantin.

1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 februari 2016.
2. F�r den som f�re ikrafttr�dandet har p�b�rjat deltagande i det arbets-

marknadspolitiska programmet arbetslivsintroduktion g�ller 2 och 5 �� i den
�ldre lydelsen till och med den 31 december 2016.

P� regeringens v�gnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

3 Senaste lydelse 2015:148.

4 Senaste lydelse 2015:148.

5 Senaste lydelse 2009:1604.

;