SFS 2015:975 Förordning om ändring i förordningen (2013:412) om vårdavgifter m.m. för utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd

150975.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2013:412) om
vårdavgifter m.m. för utlänningar som vistas i
Sverige utan nödvändiga tillstånd;

utfärdad den 17 december 2015.

Regeringen föreskriver att 7 § förordningen (2013:412) om vårdavgifter

m.m. för utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd ska ha
följande lydelse.

7 §

För förskrivna läkemedel som omfattas av lagen (2002:160) om läkeme-

delsförmåner m.m. ska utlänningar som omfattas av denna förordning betala
avgift med högst 50 kronor per läkemedel.

Förskrivna läkemedel som avses i första stycket ska vara kostnadsfria för

utlänningar som omfattas av denna förordning och som vid inköpstillfället
inte har fyllt 18 år.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTRÖM

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS 2015:975

Utkom från trycket
den 29 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015