SFS 2015:978 Förordning om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan

150978.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:KIEEDE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:KIEEEF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:KIEEEF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:KIEEEF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:8px;font-family:KIEEDE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:KIEEDE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:KIEEDE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:KIEEEF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:KIEEDE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:KIEEDE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:KIEEDE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (1998:562) med vissa <br/>bemyndiganden f�r F�rs�kringskassan;</b></p> <p style="position:absolute;top:265px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 17 september 2015.</p> <p style="position:absolute;top:299px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 3 � f�rordningen (1998:562) med vissa bemyn-</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">diganden f�r F�rs�kringskassan ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:352px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:350px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft14">1</p> <p style="position:absolute;top:352px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">F�rs�kringskassan f�r meddela ytterligare f�reskrifter om verkst�llig-</p> <p style="position:absolute;top:369px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">het av </p> <p style="position:absolute;top:386px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. socialf�rs�kringsbalken n�r det g�ller socialf�rs�kringsskyddet, gravidi-</p> <p style="position:absolute;top:404px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">tetspenning, f�r�ldrapenningsf�rm�ner, adoptionsbidrag, v�rdbidrag, sjuk-<br/>penning, rehabilitering, rehabiliteringsers�ttning, sjukers�ttning, aktivitets-<br/>ers�ttning, smittb�rarers�ttning, n�rst�endepenning, handikappers�ttning och<br/>boendetill�gg, </p> <p style="position:absolute;top:473px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. socialf�rs�kringsbalken n�r det g�ller ans�kan om bostadstill�gg till</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">sjukers�ttning eller aktivitetsers�ttning, </p> <p style="position:absolute;top:508px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">3. best�mmelserna i 110 kap. 14 � 1 och 2 socialf�rs�kringsbalken om f�r-</p> <p style="position:absolute;top:526px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">fr�gningar och bes�k, </p> <p style="position:absolute;top:543px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">4. lagen (1993:332) om avgiftsfria sjukv�rdsf�rm�ner m.m. f�r vissa hiv-</p> <p style="position:absolute;top:560px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">smittade, och </p> <p style="position:absolute;top:578px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">5. lagen (1991:1047) om sjukl�n i fr�ga om utbetalning av ers�ttning enligt</p> <p style="position:absolute;top:595px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">20 � lagen om sjukl�n. </p> <p style="position:absolute;top:613px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Innan F�rs�kringskassan meddelar f�reskrifter om socialf�rs�kringsskyd-</p> <p style="position:absolute;top:630px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">det ska myndigheten inh�mta ett yttrande fr�n Pensionsmyndigheten, om f�-<br/>reskrifterna g�ller fr�gor som r�r �ven den myndighetens verksamhet. </p> <p style="position:absolute;top:665px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Innan F�rs�kringskassan meddelar f�reskrifter om bidrag vid adoption av</p> <p style="position:absolute;top:682px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">utl�ndska barn, ska myndigheten inh�mta ett yttrande fr�n Myndigheten f�r<br/>familjer�tt och f�r�ldraskapsst�d.</p> <p style="position:absolute;top:736px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2016.</p> <p style="position:absolute;top:770px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:805px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ANNIKA STRANDH�LL</p> <p style="position:absolute;top:823px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft18">Kjell Rempler <br/>(Socialdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste lydelse 2012:267.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2015:978</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 29 december 2015</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft20">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2015</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (1998:562) med vissa
bemyndiganden f�r F�rs�kringskassan;

utf�rdad den 17 september 2015.

Regeringen f�reskriver att 3 � f�rordningen (1998:562) med vissa bemyn-

diganden f�r F�rs�kringskassan ska ha f�ljande lydelse.

3 �

1

F�rs�kringskassan f�r meddela ytterligare f�reskrifter om verkst�llig-

het av

1. socialf�rs�kringsbalken n�r det g�ller socialf�rs�kringsskyddet, gravidi-

tetspenning, f�r�ldrapenningsf�rm�ner, adoptionsbidrag, v�rdbidrag, sjuk-
penning, rehabilitering, rehabiliteringsers�ttning, sjukers�ttning, aktivitets-
ers�ttning, smittb�rarers�ttning, n�rst�endepenning, handikappers�ttning och
boendetill�gg,

2. socialf�rs�kringsbalken n�r det g�ller ans�kan om bostadstill�gg till

sjukers�ttning eller aktivitetsers�ttning,

3. best�mmelserna i 110 kap. 14 � 1 och 2 socialf�rs�kringsbalken om f�r-

fr�gningar och bes�k,

4. lagen (1993:332) om avgiftsfria sjukv�rdsf�rm�ner m.m. f�r vissa hiv-

smittade, och

5. lagen (1991:1047) om sjukl�n i fr�ga om utbetalning av ers�ttning enligt

20 � lagen om sjukl�n.

Innan F�rs�kringskassan meddelar f�reskrifter om socialf�rs�kringsskyd-

det ska myndigheten inh�mta ett yttrande fr�n Pensionsmyndigheten, om f�-
reskrifterna g�ller fr�gor som r�r �ven den myndighetens verksamhet.

Innan F�rs�kringskassan meddelar f�reskrifter om bidrag vid adoption av

utl�ndska barn, ska myndigheten inh�mta ett yttrande fr�n Myndigheten f�r
familjer�tt och f�r�ldraskapsst�d.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2016.

P� regeringens v�gnar

ANNIKA STRANDH�LL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2012:267.

SFS 2015:978

Utkom fr�n trycket
den 29 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

;