SFS 2015:981 Förordning om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter

150981.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:MECANN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:MECANO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:MECANO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:MECANO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:8px;font-family:MECANN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:MECANN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:MECANN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:MECANO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:MECANN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:MECANN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:MECANN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2009:907) om <br/>milj�ledning i statliga myndigheter;</b></p> <p style="position:absolute;top:265px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 17 december 2015.</p> <p style="position:absolute;top:299px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 30 � f�rordningen (2009:907) om milj�ledning i</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">statliga myndigheter ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:352px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>30 �</b></p> <p style="position:absolute;top:350px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft14">1</p> <p style="position:absolute;top:352px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft10">I fr�ga om myndigheter som h�r till Socialdepartementet ska ett mil-</p> <p style="position:absolute;top:369px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">j�ledningssystem enligt 3 � finnas hos </p> <p style="position:absolute;top:386px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18">1. Barnombudsmannen, <br/>2. E-h�lsomyndigheten, <br/>3. Folkh�lsomyndigheten, <br/>4. Forskningsr�det f�r h�lsa, arbetsliv och v�lf�rd, <br/>5. F�rs�kringskassan, <br/>6. H�lso- och sjukv�rdens ansvarsn�mnd, <br/>7. Inspektionen f�r v�rd och omsorg, <br/>8. L�kemedelsverket, <br/>9. Myndigheten f�r delaktighet, <br/>10. Myndigheten f�r familjer�tt och f�r�ldraskapsst�d, <br/>11. Pensionsmyndigheten, <br/>12. Socialstyrelsen, <br/>13. Statens beredning f�r medicinsk och social utv�rdering, <br/>14. Statens institutionsstyrelse, och <br/>15. Tandv�rds- och l�kemedelsf�rm�nsverket. <br/>De myndigheter som anges i f�rsta stycket 1, 2, 4, 6, 9, 10 och 13 f�r ha ett</p> <p style="position:absolute;top:665px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">f�renklat milj�ledningssystem. </p> <p style="position:absolute;top:701px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2016.</p> <p style="position:absolute;top:736px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:770px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">�SA ROMSON</p> <p style="position:absolute;top:788px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft18">Egon Abresparr <br/>(Milj�- och energidepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste lydelse 2015:229.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2015:981</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 29 december 2015</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft20">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2015</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2009:907) om
milj�ledning i statliga myndigheter;

utf�rdad den 17 december 2015.

Regeringen f�reskriver att 30 � f�rordningen (2009:907) om milj�ledning i

statliga myndigheter ska ha f�ljande lydelse.

30 �

1

I fr�ga om myndigheter som h�r till Socialdepartementet ska ett mil-

j�ledningssystem enligt 3 � finnas hos

1. Barnombudsmannen,
2. E-h�lsomyndigheten,
3. Folkh�lsomyndigheten,
4. Forskningsr�det f�r h�lsa, arbetsliv och v�lf�rd,
5. F�rs�kringskassan,
6. H�lso- och sjukv�rdens ansvarsn�mnd,
7. Inspektionen f�r v�rd och omsorg,
8. L�kemedelsverket,
9. Myndigheten f�r delaktighet,
10. Myndigheten f�r familjer�tt och f�r�ldraskapsst�d,
11. Pensionsmyndigheten,
12. Socialstyrelsen,
13. Statens beredning f�r medicinsk och social utv�rdering,
14. Statens institutionsstyrelse, och
15. Tandv�rds- och l�kemedelsf�rm�nsverket.
De myndigheter som anges i f�rsta stycket 1, 2, 4, 6, 9, 10 och 13 f�r ha ett

f�renklat milj�ledningssystem.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2016.

P� regeringens v�gnar

�SA ROMSON

Egon Abresparr
(Milj�- och energidepartementet)

1 Senaste lydelse 2015:229.

SFS 2015:981

Utkom fr�n trycket
den 29 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

;