SFS 2015:982 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

150982.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.