SFS 2015:985 Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

150985.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:MLJIOJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:MLJIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:MLJIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:MLJIOJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:MLJIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:MLJIOJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:MLJIOJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:MLJIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:MLJIOJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:MLJIOJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:MLJIOJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1993:387) om st�d och service <br/>till vissa funktionshindrade;</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 17 december 2015.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 16 d � lagen (1993:387) om st�d</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">och service till vissa funktionshindrade ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>16 d �</b></p> <p style="position:absolute;top:353px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:131px;white-space:nowrap" class="ft10">En kommun har ansvar enligt denna lag gentemot en person som till</p> <p style="position:absolute;top:372px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">f�ljd av ett beslut av kommunen �r bosatt i en annan kommun i</p> <p style="position:absolute;top:390px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. familjehem, st�dboende eller hem f�r v�rd eller boende enligt 6 kap.</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">socialtj�nstlagen (2001:453), </p> <p style="position:absolute;top:424px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. boende f�r service och omv�rdnad f�r �ldre m�nniskor enligt 5 kap. 5 �</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">andra stycket eller 7 kap. 1 � f�rsta stycket 2 socialtj�nstlagen, eller </p> <p style="position:absolute;top:459px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">3. bostad med s�rskild service enligt 5 kap. 7 � tredje stycket eller 7 kap.</p> <p style="position:absolute;top:476px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">1 � f�rsta stycket 2 socialtj�nstlagen.</p> <p style="position:absolute;top:512px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2016.</p> <p style="position:absolute;top:547px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:582px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">�SA REGN�R</p> <p style="position:absolute;top:600px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft18">Kjell Rempler <br/>(Socialdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2015/16:43, bet. 2015/16:SoU5, rskr. 2015/16:101.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2011:329.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2015:985</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 29 december 2015</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft20">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2015</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1993:387) om st�d och service
till vissa funktionshindrade;

utf�rdad den 17 december 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 16 d � lagen (1993:387) om st�d

och service till vissa funktionshindrade ska ha f�ljande lydelse.

16 d �

2

En kommun har ansvar enligt denna lag gentemot en person som till

f�ljd av ett beslut av kommunen �r bosatt i en annan kommun i

1. familjehem, st�dboende eller hem f�r v�rd eller boende enligt 6 kap.

socialtj�nstlagen (2001:453),

2. boende f�r service och omv�rdnad f�r �ldre m�nniskor enligt 5 kap. 5 �

andra stycket eller 7 kap. 1 � f�rsta stycket 2 socialtj�nstlagen, eller

3. bostad med s�rskild service enligt 5 kap. 7 � tredje stycket eller 7 kap.

1 � f�rsta stycket 2 socialtj�nstlagen.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2016.

P� regeringens v�gnar

�SA REGN�R

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2015/16:43, bet. 2015/16:SoU5, rskr. 2015/16:101.

2 Senaste lydelse 2011:329.

SFS 2015:985

Utkom fr�n trycket
den 29 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

;