SFS 2015:987 Lag om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister

150987.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.