SFS 2016:4 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens referensränta

160004.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Tillkännagivande
av uppgift om Riksbankens referensränta;

beslutat den 30 december 2015.

Riksbanken ger till känna att Riksbankens referensränta för perioden den

1 januari�30 juni 2016 är 0,0 procent.

På Riksbankens vägnar

Christina Nyman

Robert Boström

SFS 2016:4

Utkom från trycket
den 26 januari 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016