SFS 2016:6 Förordning om ändring i förordningen (2013:1007) om statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter

160006.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2013:1007) om
statsbidrag till försvarshistoriska
museiverksamheter;

utfärdad den 14 januari 2016.

Regeringen föreskriver att 3 och 18 §§ och bilagan till förordningen

(2013:1007) om statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter ska ha
följande lydelse.

3 §

Statsbidrag får lämnas till verksamhet eller ändamål som anges i bilagan

till denna förordning.

18 §

Statens försvarshistoriska museer respektive Statens maritima museer

får lämna förslag på verksamhet eller ändamål som det ska vara möjligt att
ansöka om statsbidrag för enligt denna förordning.

Förslagen ska ha kommit in till Regeringskansliet (Kulturdepartementet)

senast den 1 april året före det år då ändringen avses träda i kraft.

Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2016.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Daniel Ström
(Kulturdepartementet)

SFS 2016:6

Utkom från trycket
den 26 januari 2016

background image

2

SFS 2016:6

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Bilaga

Statens försvarshistoriska museer prövar frågor om statsbidrag
till följande verksamhet eller ändamål

Aeroseum i Göteborg
Arsenalen i Strängnäs
Artillerimuseet i Kristianstad
Brigadmuseet i Karlstad
Flygmuseet F 21 i Luleå
Fästningsmuseet i Karlsborg
Försvarsmuseet i Boden med Rödbergsfortet och Gränsförsvarsmuseet i
Abisko
Garnisonsmuseet i Skara och Skövde
Garnisons- och luftvärnsmuseet i Halmstad
Gotlands Försvarsmuseum i Tingstäde
Hemvärnsmuseet i Vällinge
Kalixlinjens museum med Victoriafortet i Vuollerim
Krigsflygfält 16 i Brattforsheden
Miliseum i Skillingaryd
Teknikland i Optand med Skansen Klintaberg
Teleseum i Enköping

Statens maritima museer prövar frågor om statsbidrag till
följande verksamhet eller ändamål

Skånelinjen
Göteborgs Maritima centrum
Hemsö fästning
Museum för rörligt kustartilleri på Aspö
Vaxholms fästnings museum