SFS 2016:19 Förordning om ändring i förordningen (2008:347) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.

160019.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:347) om hälso-
och sjukvård åt asylsökande m.fl.;

utfärdad den 28 januari 2016.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2008:347) om hälso- och

sjukvård åt asylsökande m.fl. ska ha följande lydelse.

2 §

Migrationsverket ska till berört landsting lämna uppgifter om utlän-

ningar som omfattas av lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asyl-
sökande m.fl. och som har etablerat boende inom landstinget eller som i annat
fall vistas inom landstinget.

Uppgifter enligt första stycket ska avse namn, födelsedatum, adress, språk,

hemland, ärendenummer hos Migrationsverket och, i förekommande fall,
telefonnummer och e-postadress samt familjemedlemmar.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Alexandra Wilton Wahren
(Justitiedepartementet)

SFS 2016:19

Utkom från trycket
den 9 februari 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016