SFS 2016:41 Förordning om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

160041.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.