SFS 2016:42 Förordning om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar

160042.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.