SFS 2016:62 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

160062.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.