SFS 2016:80 Förordning om ändring i försäkringsrörelseförordningen (2011:257)

160080.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:GHMIPO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:GHMJAP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:GHMJAP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:15px;font-family:GHMJAP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:GHMJAP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:12px;font-family:GHMIPO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;line-height:19px;font-family:GHMJAP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;line-height:17px;font-family:GHMIPO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;line-height:15px;font-family:GHMIPO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:GHMIPO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rs�kringsr�relsef�rordningen <br/>(2011:257);</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 4 februari 2016.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 4 kap. 18 � f�rs�kringsr�relsef�rordningen</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">(2011:257) ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>4 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:390px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>18 �</b></p> <p style="position:absolute;top:390px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft10">Det ska antecknas i f�rs�kringsregistret om ett f�rs�kringsaktiebolags</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">bolagsordning inneh�ller</p> <p style="position:absolute;top:424px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft17">1. f�rbeh�ll enligt 3 kap. 3 � f�rs�kringsr�relselagen (1982:713), <br/>2. f�rbeh�ll enligt 1 kap. 10 �, 4 kap. 6, 8, 18 eller 27 � eller 20 kap. 31 �</p> <p style="position:absolute;top:459px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">aktiebolagslagen (2005:551), </p> <p style="position:absolute;top:476px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">3. best�mmelse enligt 4 kap. 2 �, 7 kap. 8 � eller 40 � andra stycket andra</p> <p style="position:absolute;top:494px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">meningen eller 7 kap. 54 � aktiebolagslagen, eller </p> <p style="position:absolute;top:511px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">4. best�mmelse att bolagets verksamhet ska upph�ra vid viss tid eller under</p> <p style="position:absolute;top:529px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">vissa villkor. </p> <p style="position:absolute;top:546px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">N�r det g�ller f�rbeh�ll enligt 1 kap. 10 � aktiebolagslagen antecknas �ven</p> <p style="position:absolute;top:564px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">den v�rdepapperscentral som enligt lagen (1998:1479) om v�rdepap-<br/>perscentraler och kontof�ring av finansiella instrument har registrerat<br/>avst�mningsbolagets aktier och, i f�rekommande fall, vilken v�rdepappers-<br/>central som ansvarar f�r aktieboken. </p> <p style="position:absolute;top:633px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">N�r det g�ller best�mmelse enligt 4 kap. 2 � aktiebolagslagen antecknas</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">�ven det belopp till vilket aktier av olika slag har getts ut eller ska kunna ges<br/>ut. </p> <p style="position:absolute;top:704px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 mars 2016.</p> <p style="position:absolute;top:739px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:773px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">PER BOLUND</p> <p style="position:absolute;top:791px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft17">Tord Gransbo<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2016:80</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft18">Utkom fr�n trycket<br/>den 16 februari 2016</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft20">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2016</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rs�kringsr�relsef�rordningen
(2011:257);

utf�rdad den 4 februari 2016.

Regeringen f�reskriver att 4 kap. 18 � f�rs�kringsr�relsef�rordningen

(2011:257) ska ha f�ljande lydelse.

4 kap.

18 �

Det ska antecknas i f�rs�kringsregistret om ett f�rs�kringsaktiebolags

bolagsordning inneh�ller

1. f�rbeh�ll enligt 3 kap. 3 � f�rs�kringsr�relselagen (1982:713),
2. f�rbeh�ll enligt 1 kap. 10 �, 4 kap. 6, 8, 18 eller 27 � eller 20 kap. 31 �

aktiebolagslagen (2005:551),

3. best�mmelse enligt 4 kap. 2 �, 7 kap. 8 � eller 40 � andra stycket andra

meningen eller 7 kap. 54 � aktiebolagslagen, eller

4. best�mmelse att bolagets verksamhet ska upph�ra vid viss tid eller under

vissa villkor.

N�r det g�ller f�rbeh�ll enligt 1 kap. 10 � aktiebolagslagen antecknas �ven

den v�rdepapperscentral som enligt lagen (1998:1479) om v�rdepap-
perscentraler och kontof�ring av finansiella instrument har registrerat
avst�mningsbolagets aktier och, i f�rekommande fall, vilken v�rdepappers-
central som ansvarar f�r aktieboken.

N�r det g�ller best�mmelse enligt 4 kap. 2 � aktiebolagslagen antecknas

�ven det belopp till vilket aktier av olika slag har getts ut eller ska kunna ges
ut.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 mars 2016.

P� regeringens v�gnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

SFS 2016:80

Utkom fr�n trycket
den 16 februari 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

;