SFS 2016:89 Förordning om ändring i förordningen (2013:1020) med instruktion för Folkhälsomyndigheten

160089.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.