SFS 2016:106 Förordning om ikraftträdande av lagen (2014:1408) om avtal mellan Sverige och Hongkong SAR om utbyte av upplysningar i skatteärenden

160106.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av lagen (2014:1408) om avtal
mellan Sverige och Hongkong SAR om utbyte av
upplysningar i skatteärenden;

utfärdad den 18 februari 2016.

Regeringen föreskriver att lagen (2014:1408) om avtal mellan Sverige och

Hongkong SAR om utbyte av upplysningar i skatteärenden ska träda i kraft
den 1 april 2016.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

SFS 2016:106

Utkom från trycket
den 1 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016