SFS 2016:130 H.M. Konungens tillkännagivande

160130.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

H.M. Konungens tillkännagivande

H.K.H. Kronprinsessan har onsdagen den 2 mars 2016 nedkommit med en
son. Han kommer att få namnen Oscar Carl Olof. Han kommer att kallas
Oscar. Hans titel ska vara Hertig av Skåne.

Stockholms Slott den 7 mars 2016

På nådigt uppdrag

Svante Lindqvist
Riksmarskalk

SFS 2016:130

Utkom från trycket
den 7 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016