SFS 2016:142 Förordning om ändring i förordningen (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen

160142.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:1300) med
instruktion för Transportstyrelsen;

utfärdad den 3 mars 2016.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2008:1300) med instruktion

för Transportstyrelsen ska införas en ny paragraf, 17 a §, av följande lydelse.

17 a §

Vid Transportstyrelsen finns en överdirektör.

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2016.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

SFS 2016:142

Utkom från trycket
den 15 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016