SFS 2016:160 Förordning om ändring i förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

160160.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:1002) med
instruktion för Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap;

utfärdad den 3 mars 2016.

Regeringen föreskriver att 17 § förordningen (2008:1002) med instruktion

för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska ha följande lydelse.

17 §

Myndigheten utför de uppgifter som följer av förordningen (2016:157)

om erkännande av yrkeskvalifikationer.

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Jenny Kvarnholt
(Justitiedepartementet)

SFS 2016:160

Utkom från trycket
den 15 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016