SFS 2016:166 Förordning om ändring i förordningen (2013:1020) med instruktion för Folkhälsomyndigheten

160166.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2013:1020) med
instruktion för Folkhälsomyndigheten;

utfärdad den 3 mars 2016.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2013:1020) med instruktion

för Folkhälsomyndigheten ska införas en ny paragraf, 16 a §, av följande ly-
delse.

16 a §

Myndigheten utför de uppgifter som följer av förordningen

(2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer.

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2016.

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTRÖM

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS 2016:166

Utkom från trycket
den 15 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016