SFS 2016:168 Förordning om ändring i förordningen (2009:606) med instruktion för Fastighetsmäklarinspektionen

160168.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:606) med
instruktion för Fastighetsmäklarinspektionen;

utfärdad den 3 mars 2016.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2009:606) med instruktion för

Fastighetsmäklarinspektionen

1 ska ha följande lydelse.

3 §

2

Myndigheten utför de uppgifter som följer av förordningen (2016:157)

om erkännande av yrkeskvalifikationer.

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2016.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Linda Utterberg
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2012:25.

2 Senaste lydelse 2012:25.

SFS 2016:168

Utkom från trycket
den 15 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016