SFS 2016:179 Förordning om ändring i förordningen (2007:1121) med instruktion för Elsäkerhetsverket

160179.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1121) med
instruktion för Elsäkerhetsverket;

utfärdad den 3 mars 2016.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2007:1121) med instruktion

för Elsäkerhetsverket ska ha följande lydelse.

3 §

Myndigheten utför de uppgifter som följer av förordningen (2016:157)

om erkännande av yrkeskvalifikationer.

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2016.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

SFS 2016:179

Utkom från trycket
den 15 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016