SFS 2016:185 Förordning om ändring i förordningen (2015:1047) med instruktion för Statens skolverk

160185.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2015:1047) med
instruktion för Statens skolverk;

utfärdad den 3 mars 2016.

Regeringen föreskriver att 13 § förordningen (2015:1047) med instruktion

för Statens skolverk ska ha följande lydelse.

13 §

Myndigheten utför de uppgifter som följer av förordningen (2016:157)

om erkännande av yrkeskvalifikationer.

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2016.

På regeringens vägnar

ÅSA ROMSON

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2016:185

Utkom från trycket
den 15 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016