SFS 2016:186 Förordning om ändring i förordningen (2012:811) med instruktion för Universitets- och högskolerådet

160186.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2012:811) med
instruktion för Universitets- och högskolerådet;

utfärdad den 3 mars 2016.

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (2012:811) med instruktion för

Universitets- och högskolerådet ska ha följande lydelse.

5 §

Myndigheten utför de uppgifter som följer av förordningen (2016:157)

om erkännande av yrkeskvalifikationer.

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2016.

På regeringens vägnar

HELENE HELLMARK KNUTSSON

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2016:186

Utkom från trycket
den 15 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016